PC Malisic

PRAVILA NAGRADNE IGRE – PHILIPS

12.06.2024

PRAVILA NAGRADNE IGRE – PHILIPS

Na temelju Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o sadržaju pravila,uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara  te Odluke o priređivanju nagradne igre Mališić MP d.o.o. Čitluk, Put za Ljubuški 1, 88260 Čitluk BiH, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PHILIPS MALI KUĆANSKI APARAT KUPI I NAGRADU POKUPI  

OPĆE ODREDBE


Članak 1.
Po ovim Pravilima društvo Mališić MP d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Čitluku, Put za Ljubuški 1, priređuje nagradnu igru PHILIPS MALI KUĆANSKI APARAT KUPI I NAGRADU POKUPI

(u daljem tekstu: Nagradna igra).

SVRHA NAGRADNE IGRE


Članak 2.
Priređivač priređuje nagradnu igru u svrhu promidžbe proizvoda branda Philips (malih kućanskih aparata Philips) u trgovinama poduzeća Mališić MP d.o.o. i to:  PJ br. 8 Međugorje, PJ Home& Decor Mostar, PJ br.10 –Višići i PJ Home&Decor Široki Brijeg.

Nagradna igra će se odvijati isključivo na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE


Članak 3.
Nagradna igra priređuje se u razdoblju od 18.06.-31.08.2024. godine.

Detaljne informacije o tijeku nagradne igre nalaze se na Internet stranici priređivača nagradne igre (Mališić MP d.o.o.) –  www.malisicshop.com i stranici www.pc-malisic.ba

Pravila nagradne igre biti će dostupna na web stranicama priređivača nagradne igre tijekom cijelog trajanja nagradne igre .

NAGRADNI FOND


Članak 4.
Nagradni fond se sastoji od 9 nagrada (nagrade organizatora Mališić MP d.o.o. i sponzora Stanić Trade d.o.o.)

Članak 5.


Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je 2.800,50 KM ( sa uključenim PDV-om)

Popis nagrada u nagradnom fondu

(cijene proizvoda iskazane s uključenim PDV-om)

R.br.  NAZIV NAGRADEKoličina  Pojedinačna vrijednost nagrade s PDV-om
1.Philips Lumea IPL SC1997/001759,95 KM
2.El. express lonac Philips HD2151/401569,95 KM
3.Philips usisavač FC9550/091439,95 KM
4.Philips pegla GC7842/401425,95 KM
5.Philips blender HR3020/201250,00 KM
6.Aparat za šišanje Philips HC5610/151111,90 KM
7.Philips četka za kosu BHH880/00 (105,00 KM )1105,00 KM
8.Fen Philips BHD340/10168,90 KM
9.Aparat za šišanje Philips HC3510/15168,90 KM

Porez na dohodak obračunati će se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak FBiH.

Nagrade se ne mogu prenositi na drugu osobu i nije ih moguće zamijeniti za novac ili drugu robu.

UVJETI SUDJELOVANJA
Članak 6.
U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi građani s teritorija Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 7.

Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Kupac stječe pravo sudjelovanja u nagradnoj igri kupovinom bilo kojeg proizvoda iz asortimana malih kućanskih aparata PHILIPS u bilo kojoj od trgovina u kojima se organizira nagradna igra.

Nakon izvršene kupovine kupac će dobiti kupon na koji će upisati tražene podatke ( ime i prezime, adresa, broj telefona i broj fiskalnog računa ) i isti ubaciti u za to predviđeno mjesto.

Račun s kojim je ostvareno pravo sudjelovanja u nagradnoj igri sačuvati
i u slučaju dobitka isti predočiti. Ukoliko dobitnik ne predoči fiskalni račun, čiji je broj upisan na kupon, neće biti u mogućnosti preuzeti nagradu!

Kupac može sudjelovati u nagradnoj igri onoliko puta koliko puta ispuni gore navedene uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Pravne osobe ne mogu sudjelovati, niti ostvarivati pravo na nagradu u nagradnoj igri.

NAGRADNO IZVLAČENJE

Članak 8.
Dobitnici u nagradnoj igri će se biti odabrani sistemom slučajnog odabira tijekom nagradnog izvlačenja, koje je predviđeno za dan 02.09.2024.g. u 12:00 sati u prostorijama društva Mališić MP d.o.o. Međugorje.

Za svaku nagradu izvlači se i 1 alternativni dobitnik, koji se smatra dobitnikom u slučaju da prvobitno izvučeni dobitnik ne ispunjava uvjete (dobitnik je izgubio fiskalni račun čiji je broj naveden na dobitnom kuponu ili u slučaju da prvobitnog dobitnika nije moguće obavijestiti o osvajanju nagrade u roku od 8 dana jer je naveo nepostojeću ili pogrešnu adresu ili kontakt)

KOMISIJA I TIJEK IZVLAČENJA
Članak 9.


Pravilnost javnog izvlačenja prati i kontrolira Komisija u sastavu od tri člana i to predsjednik Komisije i dva člana, imenovanih od strane organizatora nagradne igre.

Predsjednik komisije: Zvonimir Milićević /Članovi komisije: Maid Bulić i Matilda Miličević

Komisija će tijekom nagradnog izvlačenja voditi zapisnik u skladu s članom 12.Pravilnika o sadržaju pravila,uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

OBJAVLJIVANJE REZULTATA NAGRADNE IGRE

Članak 10.
Priređivač će objaviti imena dobitnika nagradne igre nakon izvlačenja i utvrđivanja dobitka na Internet stranici http://www.malisicshop.ba. i na profilima na društvenih mreža priređivača nagradne igre.

Dobitnici će biti obaviješteni o osvojenim nagradama putem elektronske pošte i/ili telefona iz prijave u roku 8 dana od dana nagradnog izvlačenja i dužni su preuzeti osvojene nagrade najkasnije u roku 30 dana od dana prijema obavijesti o osvojenoj nagradi.

Nagrada nije prenosiva na druge osobe i svi dobitnici su dužni dokazati svoj identitet prilikom preuzimanja nagrada predočavanjem validnog dokumenta za identifikaciju.

Podaci na njoj moraju se podudarati s podacima dobitnika navedenim u zapisniku izvlačenja (popisu dobitnika). U slučaju da se podaci ne podudaraju, dobitnik nema pravo na nagradu, a nagrada neće biti dodijeljena.

Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetnik nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju,odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.

Nagrade će se preuzimati u prostorijama organizatora nagradne igre na adresi Put za Ljubuški br.1 –Prodajni centar Mališić Međugorje.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade i priređivač nagradne igre ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu kao posljedica nakon preuzimanja nagrade ili korištenja proizvoda iz nagradnog fonda.

Ukoliko dobitnik nagrade ne preuzme osvojenu nagradu u navedenom roku gubi pravo na nagradu a priređivač je dužan postupiti na način propisan članom 11.Pravilnika o uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

Članak 11

Korištenje osobnih podataka dobitnika

Sudjelovanjem u nagradnoj igri dobitnik je suglasan da se njegovo ime i prezime, mjesto prebivanja, te osvojena nagrada, javno objave.

Priređivač ima pravo iskoristiti fotografije dobitnika nagrada u promidžbene svrhe uz suglasnost dobitnika i bez prava na naknadu.

Priređivač/organizator nagradne igre se obvezuje da će osobne podatke dobitnika koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka BiH i poduzeti će sve potrebne mjere kako bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada osobnih podataka dobitnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Uvjeti pod kojima se nagradna igra može izmijeniti, prekinuti ili otkazati


Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre ili nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi više sile ili ekonomskih prilika, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno ovim pravilima uz suglasnost Federalnog ministarstva financija.

U slučaju prekida ili otkazivanja nagradne igre uslijed nastupa izvanrednih okolnosti organizator će o tomu obavijestiti Federalno ministarstvo financija.

Federalno ministarstvo financija izdaje suglasnost na izmjenu pravila igre,prekid i otkazivanje nagradne igre ukoliko su razlozi zbog kojih se traži prekid dokazani od strane organizatora ili općepoznati.

Ukoliko nagradni fond ne bude podijeljen na način predviđen ovim pravilima organizator će nagradni fond prodati a sredstva ostvarena prodajom uplatiti ravnomjerno na račune humanitarnih organizacija navedenih u članku 17.stav (1) Zakona o igrama na sreću.

Članak 13.


Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

Organizator je odgovoran za pravovremeno i točno informiranje učesnika u nagradnoj igri o njegovim pravima i obvezama kod preuzimanja nagrada.


Članak 14.

Sve žalbe, prigovore i reklamacije rješava Priređivač nagradne igre. U slučaju opravdanih pritužbi Priređivač se obvezuje da će ih otkloniti u najkraćem mogućem roku i obavijestiti učesnika. Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika odnosno dobitnika rješavati će se sporazumno.
U slučaju eventualnog spora, koji nije moguće riješiti sporazumno, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Mostaru.


Članak 15.
Priređivač se obavezuje ova pravila objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na području FBiH prije početka nagradne igre, uz navođenje broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija F BiH.

Članak 16.
Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva financija.

Čitluk, 28.05.2024.g.     Broj : 01-86/2024

Odgovorna osoba : Katica Sivrić,direktor